home - archief - contact

Archief 2001

Redaktieleden 2001: Hetty Homan - v/d Molen, Dieta Strijk, Elina van Dijk, Jos Vermeulen en Addie Dost

Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de dorpskrant Tilproat - Juni 2001 (17e jaargang nr.4) nooit is uitgekomen, de jaargang telling is echter gewoon door gelopen. Is dit niet juist en moet dit gecorigeerd worden dan horen we het graag op: info@tilproat.nl