home - archief - contact

Archief 2003

Redactie leden 2003: Hetty Homan - v/d Molen Dieta Strijk Elina van Dijk Jos Vermeulen en Addie Dost

Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de dorpskrant Tilproat - Oktober 2003 (20e jaargang nr.1) nooit is uitgekomen, de jaargang telling is echter gewoon door gelopen. Is dit niet juist en moet dit gecorigeerd worden dan horen we het graag op: info@tilproat.nl