home - archief - contact

Archief 2017

Redactie leden 2017: Tineke Smit, Robert Smit en Anneke Wagenmakers.

 

In de Dorpskrant Tilproat Juni 2017 (34e jaargang nr.4) is om privacy redenen, op verzoek van de desbetreffende persoon, pagina 28 & 29 verwijderd uit de online versie van de dorpskrant, de originele digitale uitgave Juni 2017 (34e jaargang nr.4) is nog wel in het digitale archief van de Tilproat aanwezig maar niet meer openbaar en vrij toegankelijk.

Mocht u ook problemen ondervinden door geplaatste informatie in het digitaal archief van de Dorpskrant Woltersum neem dan contact op met : info@tilproat.nl en we gaan samen kijken hoe we dit op gaan lossen.