home - archief - contact

TILPROAT Homepage

Welkom op de website van het digitaal archief van de dorpskrant Woltersum "TILPROAT" Deze website bevat het complete archief van alle dorpskranten die er zijn gemaakt in Woltersum. Na nader speurwerk bleek dat de dorpskrant al in 1982 is gestart met een proefjaar van 4 dorpskranten resp. in 1982 en 1983. Dit was een dusdanig succes dat in 1984 de dorpskrant Woltersum officieel is gestart. Ook de proefversies van de jaren 1983 en 1984 zijn ingescand en zijn te vinden in het Archief van de dorpskrant Woltersum.

Het was een hele uitdaging maar het is gelukt om alle oude dorpskranten te digitaliseren. Jan Roelfsema bracht 31 Juli 2020 het laatste ontbrekende exemplaar, het ging hier om de allereerste officiele Dorpskrant van Woltersum. Deze dorpskrant was bijzonder moeilijk te vinden maar maakte het digitale archief van de Dorpskrant/Tilproat compleet. Klik hier voor de eerste officiele dorpskrant Woltersum.

Robert Smit, Tineke Smit-Wekema, Eltje Ridder, Lenneke Brik, Renè Stayen en Jan Roelfsema hebben het mogelijk gemaakt dat alle oude dorpskranten van Woltersum zijn opgespeurd en digitaal zijn verwerkt om uiteindelijk hier op de website te worden geplaatst en in het digitale archief zijn opgenomen.

Veel speurwerk werd verricht door Jan Roelfsema, die vroeger zelf redactielid was van de dorpskrant Woltersum. Links en rechts werden er diverse kleine foutjes ontdekt in de nummering en het aantal dorpskranten per jaargang wat tijdens het digitaliseren tot grote raadsels leiden maar toch bijna elke keer weer opgelost werden.

Het inscannen van de dorpskranten nam Tineke Smit-Wekema voor het grootste gedeelte voor haar rekening en hier is ze dan ook maanden lang mee bezig geweest. Zo gauw er weer een paar dorpskranten ingescand waren, nam Robert Smit de digitale dorpskrant over voor de eindcontrole en werden deze dorpskranten herkenbaar genummerd op jaartal en verwerkt in het digitale archief.

De website www.tilproat.nl is voor iedereen met toegang tot het internet toegankelijk en hier kunt u alle digitale dorpskranten van Woltersum gratis lezen en/of downloaden.

boven vind u de laatst uitgebrachte en dus meest recente Dorpskrant van Woltersum

 

 

 

....vroeger in de beginjaren van de Dorpskrant Woltersum.

Uit het foto archief van Jan Roelfsema:

De originele stencilmachine waar vroeger de Dorpskrant Woltersum mee werd gedrukt. Jan Roelfsema was onder andere degene die als redactielid van de Dorpskrant menig uurtje heeft doorgebracht met het draaien aan deze stencilmachine. Ook het clubblad van de sportvereniging Woltersum werd door deze machine gedrukt. Helaas is de machine na een verwoede poging om hem aan te bieden aan het Grafisch Museum, door Jan Roelfsema, verloren gegaan.

 

 

Groninger Volkslied